WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Skargi i Wnioski
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW DO SZEFA WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICNZEGO

 

Szef Wojskowego Dozoru Technicznego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 16.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 261 840 612)

 

Adres korespondencyjny Biura WDT: ul. Nowowiejska 26, 00-911 Warszawa 
Nr telefonu:  261 840 612
Nr faksu:      261 846 240

e-mail:wdt@ron.mil.pl


Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jesteś: 3392649 gościem na naszej stronie