WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Status prawny
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.

Wojskowy Dozór Techniczny jest państwową jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną na podstawie art.48 ust.1 ustawy 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

 

WDT jest specjalistyczną jednostką dozoru technicznego, działa na podstawie:

  • ustawy 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz.U. 2013 poz. 963, z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

 

Jesteś: 3392520 gościem na naszej stronie