WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Struktura organizacyjna
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym, Wojskowy Dozór Techniczny podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

Zgodnie z  Decyzją Nr 35/MON z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem, Wojskowy Dozór Techniczny bezpośrednio podporządkowany jest Sekretarz Stanu w MON Panu Tomasz Zdzikot za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

 

W skład Wojskowego Dozoru Technicznego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego,
 • Delegatura WDT w Gdyni,
 • Delegatura WDT w Krakowie,
 • Delegatura WDT w Olsztynie,
 • Delegatura WDT w Warszawie,
 • Delegatura WDT we Wrocławiu.

Obszar działania poszczegółnych delegatur oparty jest o granice administracyjne województw.

 • Delegatura WDT w Gdyni województwa: pomorskie, zachodniopomorskie;
 • Delegatura WDT w Krakowie województwa: małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie;
 • Delegatura WDT w Olsztynie województwa:kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • Delegatura WDT w Warszawie województwa: łódzkie, mazowieckie, lubelskie;
 • Delegatura WDT we Wrocławiu województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Delegatury w rejonach swojej działalności realizują zadania we wszystkich rodzajach SZ, oraz innych jednostkach i instytucjach stacjonujących na tych obszarach, jak również w zakładach wytwarzających, modernizujących i naprawiających.

Jesteś: 3483190 gościem na naszej stronie