WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Dozór techniczny
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
 1. Co to jest dozór techniczny?
  Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 963 z późn. zm.) dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzających zagrożenie poprzez: rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.
 2. Jakie rodzaje urządzeń podlegają Wojskowemu Dozorowi Technicznemu?
  Rodzaje urządzeń technicznych podlegające dozorowi technicznemu określone są w § 1 pkt 1÷16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468), oraz w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. nr 67 poz. 627 z późn. zm.),
 3. Formy dozoru technicznego.
  Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi jest wykonywany w formie:
  • dozoru technicznego pełnego,
  • dozoru technicznego ograniczonego,
  • dozoru technicznego uproszczonego.
  Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w toku eksploatacji urządzeń technicznych:
  – objętych dozorem technicznym pełnym:
  • przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy - badania odbiorcze,
  • wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne);
  – objętych dozorem technicznym ograniczonym:
  • przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy - badania odbiorcze,
  • wykonuje doraźne badania techniczne.
  – objętych dozorem technicznym uproszczonym nie wykonuje badań technicznych.
Jesteś: 3392535 gościem na naszej stronie