WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Urządzenia podległe dozorowi
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
 1. Czy autoklaw podlega pod dozór techniczny?
  Tak. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468) wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy
  o dozorze technicznym.
  Autoklaw czyli kocioł parowy (jeżeli posiada własne zasilanie) lub zbiornik stały (jeśli posiada zasilanie zewnętrzne) odpowiada rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.
 2. Jakie parametry zbiorników stałych kwalifikują je do konieczności objęcia ich dozorem technicznym i uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację?
  Zbiorniki stałe o ciśnieniu powyżej 0,5 bara wymagają objęcia dozorem i decyzji zezwalającej na ich eksploatację.
 3. Jakie parametry kotłów grzewczych warunkują konieczność uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację?
  Kotły grzewcze o mocy od 70 kilowatów wymagają decyzji zezwalającej na ich eksploatację.
Jesteś: 3392651 gościem na naszej stronie