WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Szkolenia
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
 1. Kto prowadzi szkolenia dotyczące obsługi czy konserwacji urządzeń?
  Szkolenia prowadzą ośrodki szkolenia zawodowego. Ośrodki szkolenia zawodowego muszą uzgodnić program szkolenia z WDT na podstawie § 2 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. z 2013, poz. 651).
 2. Czy WDT prowadzi kursy w zakresie obsługi wózków widłowych?
  WDT nie prowadzi kursów w zakresie obsługi wózków widłowych. WDT nie organizuje szkoleń pozwalających uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń technicznych.
 3. Czy WDT może wskazać konkretny ośrodek szkolenia zawodowego w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego?
  WDT nie jest jednostką właściwą do wskazywania konkretnych ośrodków szkolenia zawodowego prowadzących szkolenia pozwalające uzyskać uprawnienia do obsługi lub konserwacji urządzeń,.
  Ośrodki Szkoleniowe prowadzące szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, w celu spełnienia kryteriów wymaganych dla uzgodnienia programu powinny jednak przy opracowywaniu programu uwzględnić minimalne wymagania Wojskowego Dozoru Technicznego dotyczące programów szkoleń.
 4. Czy i jakie warunki WDT trzeba spełnić, aby założyć firmę szkoleniową oferującą szkolenia np. z zakresu obsługi wózków jezdniowych?
  WDT nie uczestniczy i nie odpowiada za proces powstawania firm/ośrodków szkoleniowych oferujących szkolenia z zakresu wózków jezdniowych.
  Jednakże zgodnie z § 2 pkt 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 651), Wojskowy Dozór Techniczny uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
  Uzgadnianie programów szkoleń
  Ośrodki Szkoleniowe prowadzące szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, w celu spełnienia kryteriów wymaganych dla uzgodnienia programu powinny przy opracowywaniu programu uwzględnić minimalne wymagania Wojskowego Dozoru Technicznego dotyczące programów szkoleń odpowiednio w zakresie zasad:
  • konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych,
  • konserwacji dźwigów,
  • napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3,
  • obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Jesteś: 3392519 gościem na naszej stronie