WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Pobieranie opłat
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
  1. Czy WDT (inspektorzy WDT) pobierają opłaty za wykonywanie czynności (badania, egzamin, uzgodnienie dokumentacji) oraz za zwrot kosztów dojazdu do urządzeń technicznych?
    Nie.
    Ani WDT, ani inspektorzy WDT nie pobierają jakichkolwiek opłat za wykonane czynności oraz dojazdy zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 963 z późn. zm.).
Jesteś: 3392521 gościem na naszej stronie