WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. Strona www.epuap.gov.pl daje możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

 

Organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który  służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.

 

Wojskowy Dozór Techniczny udostępnia w ePUAP następujące formularze:

Katalog spraw możliwych do załatwienia w Wojskowym Dozorze Technicznym poprzez ePUAP będzie sukcesywnie rozszerzany.

 

    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rozpoczynamy proces opracowywania uproszczonego wystawiania dokumentów w formie elektronicznej (protokoły wykonania czynności dozoru technicznego, decyzje administracyjne, itp.).
    Zainteresowanych otrzymywaniem wyżej wymienionych dokumentów w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP, prosimy o kontakt z Biurem WDT.
    Otrzymywanie dokumentów elektronicznych wymaga pewnych prac przygotowawczych (założenie zaufanego profilu na ePUAP w przypadku przesyłania decyzji), w efekcie jednak przyczynia się do uproszczenia korespondencji w firmie, a także chroni środowisko naturalne, wspierając zrównoważony rozwój.

Jesteś: 3483192 gościem na naszej stronie