WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.
KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW

DO SZEFA WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO


 
Skargi i wnioski należy kierować na adres:

Szef
Wojskowego Dozoru Technicznego
ul. Nowowiejska 26
00-911 Warszawa 62
 
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania (Art. 64 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
 
Szef Wojskowego Dozoru Technicznego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.00-16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, nr.  tel. 261-840-612.
 
W przypadku nieobecności Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego zgłoszenia skarg i wniosków w ww. terminie przyjmuje Inspektor ds. skarg i wniosków - ppłk Mirosław RUTKOWSKI, nr. tel. 261-840-440.
 
Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Jesteś: 3483194 gościem na naszej stronie