WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Strona główna
Czwartek, 8 grudnia 2016 r.

Wojskowy Dozór Techniczny jest państwową jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej - specjalistyczną jednostką dozoru technicznego, której głównym zadaniem jest realizacja działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska naturalnego w resorcie Obrony Narodowej.

 

     
[Rozmiar: 740883 bajtów]   [Rozmiar: 740883 bajtów]   [Rozmiar: 740883 bajtów]   [Rozmiar: 740883 bajtów]
[Rozmiar: 740883 bajtów]   [Rozmiar: 740883 bajtów]   [Rozmiar: 740883 bajtów]  

Jesteś: 1648081 gościem na naszej stronie